Ιστοσελίδα Mitas

CONTRARY TO POPULAR BELIEF

Project description

Για την εταιρία Πατμανίδης Α.Ε. σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ιστοσελίδα για την εισαγωγή και διάθεση των ελαστικών Mitas στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε με χρήση του Joomla CMS, και κατασκευάστηκε custom δημιουργικό για να πληρεί τις προδιαγραφές της εταιρίας.

Σημαντικό κομμάτι του έργου, ήταν η σελίδα εύρεσης ελαστικών, όπου μπορεί ο επισκέπτης της σελίδας να πλοηγηθεί και να αναζητήσει τα ελαστικά Mitas με βάση την μοτοσυκλέτα του, χωρίς να γνωρίζει επιπλέον πληροφορίες όπως διαστάσεις κλπ.

Επίσης, αναπτύχθηκε εργαλείο αναζήτησης σημείων πώλησης και διανομέων των ελαστικών σε όλη την Ελλάδα με αντίστοιχη λειτουργικότητα στο διαχειριστικό τμήμα της ιστοσελίδας για την εύκολη προσθαφαίρεση τους.

Project Details

  • Date :
  • Tags : Ιστοσελίδες